SHENEMA ULUSLARARASI İSTANBUL KISA FİLM PLATFORMU YÖNETMELİĞİ

 1. HAKKINDA 

Bu yıl ilk kez 05-06 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Shenema Uluslararası İstanbul Kısa Film Platformu ana konusu ‘’Kadın’’ olacak teması ise her yıl değişecektir. Cinsiyet eşitliğinin sağlandığı ve güvence altına alındığı bir toplumsal yaşam için hali hazırda yaşanan sorunlara dikkat çekmek, olası çözümlerin altını çizmek ve çözüme ilişkin kamuoyu oluşturmak temel amaçtır. Shenema, bu vizyonu görsel algılamanın daha önemli olduğu günümüzde sinema sektörü vasıtası ve reklam sektörü desteğiyle birlikte gerçekleştirmeyi istemektedir. Bir Festiva İstanbul platformu olan Shenema Uluslararası İstanbul Kısa Film Platformu’nun, STL3 Film & Dağıtım, Reklamverenler Derneği, Reklamcılar Derneği, Reklamcılık Vakfı paydaşlarını oluştururlar.

Shenema Uluslararası İstanbul Kısa Film Platformu, aynı zamanda kısa film yapım olanaklarını arttırmayı, kısa film üretimini bir endüstri haline getirmeyi, filmleri fikir aşamasından desteklemeyi amaçlamaktadır.

 

 1. TARİHLER

Kısa Film Proje Yarışması, 2 Dakikada Çek Getir Yarışması, Doktora Tezi Araştırma Bursu Başvurusu, Başvuru Başlangıç Tarihi

07 Ekim 2019

Son Başvuru Tarihi

27 Aralık 2019’a uzatılmıştır.

Kısa Film Proje Yarışması Finale Kalan Projelerin Açıklanması

22 Ocak 2020

 

 

Doktora Tez Bursu Başvuru Evraklarının Posta ile Gönderimi

29 Ocak 2020

Kısa Film Proje Yarışması Finale Kalan Proje Evrak Gönderimi

29 Ocak 2020

Kısa Film Proje Yarışması Pitching Eğitimi

31 Ocak 2020

7 Şubat 2020

14 Şubat 2020

4 Mart 2020

2 Dakikada Çek Getir Video Yarışması Tema Anons

Şubat 2020

Kısa Film Proje Yarışması Finale Kalan Proje Ana Jüri Sunumları

05 Mart 2020

Ödül Töreni

06 Mart 2020

 

 1. TEMA 

         Shenema Kısa Film Platform 2019- 2020 yılı teması “Önyargılar’’ olarak belirlenmiştir. 

 1. SHENEMA ULUSLARARASI İSTANBUL KISA FİLM PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KOŞULLARI 

 • Platform’a başvuran projelerin yönetmen (eser sahibi) ve / veya yapımcısından en az birisinin T.C. veya K.K.T.C. vatandaşı olması gerekmektedir.
 • Platform’a başvuru yapan proje ortak yapım projesi ise; ortak yapımın Sinematografik Yapımlar Üzerine Avrupa Sözleşmesine uygun olması gerekmektedir.
 • Kurmaca, belgesel ve deneysel projeler başvuru yapabilir. 
 • Kısa Film Proje Yarışması ön jürisi, başvuran projeler arasından en az 7 en fazla 10 projeyi finalist olarak seçer ve pitching platformuna dahil eder.
 • Eser sahibi, film projesinin telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışmaya gönderilecek proje dosyasının özgün olmayan metin, görsel vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakları ile ilgili konular eser sahibinin sorumluluğundadır. Shenema Kısa Film Platform Yönetimi bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz. Eser sahibi, eser vasıtasıyla üçüncü kişilerin telif haklarını ihlal edecek olursa, Shenema Kısa Film Yönetimi uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları tazminle mükelleftir.
 • Başvuru yapacak olan kişiler, online başvuru formundaki tüm alanları eksiksiz doldurarak son başvuru tarihi olan 21 Aralık 2019 tarihinde, en geç saat 17:30’a kadar başvurularını tamamlamak zorundadırlar. Son başvuru tarihi 27 Aralık 2019’a uzatılmıştır.
 • Çekimlerine başlamış projeler başvuru yapamaz. 
 • Seçilen projelerin Kısa Film Platform ödül töreni olan 06 Mart 2020 tarihine kadar çekimlerine başlamamış olması gerekmektedir. 
 • Seçilen projeler, 22 Ocak 2020 tarihinde Shenema Kısa Film Platformu web sitesinde yayınlanacak ve basına duyurulacaktır.
 • Platform, İstanbul dışından finale kalan eser sahiplerinin İstanbul’daki konaklamalarını ve Türkiye içi seyahatlerini karşılar. Projenin bir yönetmen ve yapımcı olmak şartıyla 2 kişi konaklama ve ulaşım masraflarını karşılar. 
 • Seçilen projelerin yapımcı ve/veya yönetmenleri mutlaka pitching eğitimine ve ana jüri sunumuna katılmalıdır. Yapımcının ve/veya yönetmenin pitching eğitimine ve ana jüri sunumuna katılmaması durumunda proje değerlendirmeye alınmaz. 
 • Temaya uygun olmak şartıyla kurmaca, belgesel, deneysel türlerin proje dosyaları gönderilebilir.
 • Başvurular yalnızca online başvuru formu üzerinden yapılmalıdır. Kargo, posta gibi yollarla fiziksel olarak iletilecek gönderiler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Proje dosyasında yer alan senaryo 12 punto ile A4 boyutunda yazılmış olmalıdır. (Word veya PDF dosyası olarak)
 • Sinopsis
 • Senaryo
 • Logline
 • Yaklaşım Metni
 • Yönetmen Özgeçmişi
 • Yapımcı Özgeçmişi 
 • (Eklenmesi tavsiye edilir.)

 • Senarist Özgeçmişi
 • Projenin Finans Planı ve Bütçesi proje dosyasında yer almalıdır.
 • Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

  

 1. 2 DAKİKADA ÇEK GETİR VİDEO YARIŞMASI- BAŞVURU KOŞULLARI 

 

 • 2 Dakikada Çek Getir Yarışması’na başvuran kişiler T.C. veya K.K.T.C. vatandaşı olması gerekmektedir.
 • Shenema Uluslararası İstanbul Kısa Film Platformu Yönetmeliği, başvuran katılımcılara ilk anda ilan edilmeyecek olan bir tarihte en fazla 2 dakika olan video temasını verir ve başvuru sahiplerinin, takip eden 48 saat içinde hazır videolarını başvuru sistemine yüklemeleri gerekir.
 • Başvuru sahibi, telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışmaya gönderilecek proje dosyasının özgün olmayan metin, görsel vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakları ile ilgili konular eser sahibinin sorumluluğundadır. Shenema Uluslararası İstanbul Kısa Film Platform Yönetimi bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz. Eser sahibi, eser vasıtasıyla üçüncü kişilerin telif haklarını ihlal edecek olursa, Shenema İstanbul Kısa Film Yönetimi uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları tazminle mükelleftir.
 • Seçilen video, 06 Mart 2020 tarihindeki ödül töreninde ve web sitesinde açıklanacaktır.
 • Başvurular yalnızca Shenema Uluslararası İstanbul Kısa Film Platformu online başvuru formu üzerinden yapılacaktır. Kargo, posta gibi yollarla fiziksel olarak iletilecek gönderiler değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerekli belgeler:
   • Katılımcı Biyografi
   • Motivasyon Mektubu 

 

 1. KADIN KONULU DOKTORA TEZİ ARAŞTIRMA BURSU – BAŞVURU KOŞULLARI

Türkiye’de bir doktora programına kayıtlı olup son başvuru tarihinde doktora yeterlilik sınavını başarıyla geçmiş ve tez konusunu “kadın” başlığı altında belirlemiş T.C. veya K.K.T.C vatandaşı doktora öğrencileri bursa başvurabilirler.

Bursu almaya hak kazanan kişi, başvuru sırasında belirttikleri tez konularında sadece küçük değişiklikler yapabilirler ancak tez konusunu tamamen değiştiremezler.

Bursa başvuru için üst yaş sınırlaması yoktur.

Başvuru için hem online başvuru formunun doldurup gönderilmesi hem de Platform tarafından belirlenen başvuru belgelerinin Platform’a ulaştırılması gerekmektedir. Sadece birinin yapılması değerlendirme için yeterli değildir. Başvuru için online başvuru yapıldıktan sonra aşağıdaki belgelerin:

Online Başvuru Formu çıktısı

Bitirilen tüm programlar için resmi onaylı Diploma kopyası veya resmi onaylı Geçici Mezuniyet Belgesi

Devam edilen programlar için resmi onaylı Öğrenci Belgesi

Bitirilen tüm programlar için resmi onaylı Not Dökümü (Transkript)

Başvuruda belirtilen tez konusunun onaylandığına dair bağlı olunan Enstitü’den resmi onaylı belge

Tez konusunun sorunsalını ve araştırma yöntemlerini içeren en az 1000 sözcük ile yazılmış araştırma projesi

Üç adet Referans Mektubu

Özgeçmiş (CV)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Fotoğraf

Festival İstanbul Kültür ve Sanat Derneği, Maslak Mah. Ahi Evran Cad. Kolektif House Maslak, Ofis No: 730 Maslak/İstanbul adresine en geç 31 Ocak 2020, Çarşamba günü, saat:17:30’a kadar ulaştırılması gerekmektedir.

Shenema Doktora Tezi Araştırma Bursu kazananı 06 Mart 2020 tarihindeki ödül töreninde açıklanacak ve takiben web sitesinde yayınlanacaktır.

 

 1. KISA FİLM PROJE SUNUM 

 • Kısa Film Proje Yarışması’nda finale kalan eser sahipleri 31 Ocak, 7 Şubat, 14 Şubat 2020 tarihlerinde; Zeynep Atakan tarafından verilen pitching eğitimine katılacaklardır.  
 • Kısa Film Proje Yarışması’nda finale kalan proje sahipleri bu eğitimlerden sonra 05 Mart 2020 günü ana jüri üyelerine en fazla 15’er dakikalık sunum yapacaktır.
 • Jüriler kendi alanlarında uzman yapımcı, yönetmen, film fonu yöneticisi, film eleştirmeni ve Shenema 2019-2020 yılı teması konusunda uzman kişilerden oluşur. 

 

 1. KISA FİLM PROJE DEĞERLENDİRME 

 • Ön Jüri: Kısa Film Platformu ön jürisi, 7 kişiden oluşur. Başvuran tüm eserlerin değerlendirmesini yapar ve finale kalan eserleri belirler. Finalde jüri tarafından değerlendirilmek üzere en az 7, en fazla 10 eser seçer.
 • Ana Jüri: Finale kalan eserleri değerlendirecek olan jüri üyeleri sinema, sanat alanlarında uzman 5 kişiden oluşur. Jüri, finale kalan eserleri değerlendirir ve birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerine hak kazanan eserleri belirler. Shenema Uluslararası İstanbul Kısa Film Platformu, jürinin önerisi üzerine bu ödüller dışında özel ödüller de verebilir.

  

 1. 2 DAKİKADA ÇEK GETİR VİDEO YARIŞMASI DEĞERLENDİRME 

Video Yarışması’na katılmış en fazla 2 dakikalık videolar iletişim, reklam ve sanat alanlarında uzman 3 kişiden oluşan jüri tarafından değerlendirilir. Jüri başvuran videoları değerlendirir ve birincilik ödülüne hak kazanan videoyu belirler. Shenema Uluslararası Kısa Film Platformu, jürinin önerisi üzerine bu ödüller dışında özel ödüller de verebilir.

  

 1. DOKTORA TEZİ ARAŞTIRMA BURSU BAŞVURUSU DEĞERLENDİRME 

Shenema Burs başvuruları, üniversite öğretim görevlileri ile tema konusunda uzman 5 kişiden oluşan Danışma Kurulu tarafından değerlendirilir. Kurul başvuran adayları değerlendirir ve bursa hak kazanan tez konusunu belirler. Shenema Uluslararası Kısa Film Platformu, Danışma Kurulu önerisi üzerine bu ödüller dışında özel ödüller de verebilir.

 

 1. KISA FİLM PROJE YARIŞMASI FİNALE KALAN ESERLER  

           Eser sahiplerinin yönetmelik şartlarını kabul ettiklerini göstermek üzere, yönetmen ve yapımcı tarafından imzalanmış Shenema Uluslararası İstanbul Kısa Film Platformu Yönetmeliği’nin her sayfası imzalanmış çıktısı [email protected] email adresine ve Festival İstanbul, Maslak Mah. Ahi Evran Cad. Kolektif House Maslak, Ofis No: 730 Maslak/İstanbul adresine posta ile gönderilmelidir. 

 • İmza sahipleri söz konusu belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Belirtilen bilgiler nedeniyle doğacak hukuki sorumluluk, imza sahiplerine aittir. Bilgilerde yanlış ve/veya eksik bilgi tespit edildiği takdirde, kişi ödül almış dahi olsa, ödül iptal edilerek geri tahsil edilir.

 

 1. ÖDÜLLER

 • Ödüller Shenema Kısa Film Platformu tarafından gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanır.
 • Açıklanan sonuçlar kesindir, itiraz edilemez.
 • Seçilen eser sahiplerine; 

 

Shenema Kısa Film Proje Yarışması:

Birincilik Ödülü: 20.000 TL Değerinde (Yirmibin Türk Lirası) Ortak Yapım Ödülü – Festival Desteği Ödülü

İkincilik Ödülü: 10.000 TL (Onbin Türk Lirası) Para Ödülü

Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL (Beşbin Türk Lirası) Para Ödülü

 

2 dakikada Çek Getir Yarışması:

Birincilik Ödülü: 5.000 TL (Beşbin Türk Lirası) Para Ödülü

 

Doktora Tez Bursu: 10.000 TL (Onbin Türk Lirası) Araştırma Burs Desteği

Post Prodüksiyon Desteği Ödülü

WMC Talent Ödülü

Woman TV Medya Sponsorluğu Ödülü

 

 • Ödül projenin yasal sahibi yönetmen ve yapımcıya verilir.
 • Ödül töreninde yönetmenin bulunamaması söz konusu olursa ödül, projenin yapımcısına veya yönetmenin önceden belirlediği ve yazılı olarak Shenema Kısa Film Platformu Yönetimi’ne bildirdiği bir temsilciye verilir.
 • Ödül alan eserlerin sahipleri; projelerin açılış ya da kapanış jeneriklerinde, yayınladıkları basın bültenlerinde, gazete ilanlarında ve filmle ilgili her türlü tanıtım mecrasında Shenema İstanbul Kısa Film Platformu logosuyla birlikte ödül aldığını belirten bir ibareyi yayınlamakla yükümlü olacaklardır.
 • Ödül alan ve finale kalan eserlerin sahipleri; filmlerinin açılış ve kapanış jeneriklerinde, yayınladıkları basın bültenlerinde, gazete ilanlarında ve filmle/projeyle ilgili her türlü tanıtım mecrasında Shenema Uluslararası İstanbul Kısa Film Platformu logosuyla birlikte Birincilik/İkincilik/Üçüncülük/Jüri Özel/Mansiyon Ödülü”nü aldığını ya da finalist olduğunu belirten bir ibareyi yayınlamakla yükümlü olacaklardır. Shenema Uluslararası İstanbul Kısa Film Proje Yarışması Birincisi olan projenin yapım ortağı STL3 Film & Dağıtım olacak ve projenin her türlü tanıtım mecrasında yayma, çoğaltma ve dağıtım hakkı Festiva İstanbul ve STL3 Film ve Dağıtım’da olacaktır. 2 Dakikada Çek Getir Yarışması’na başvuran tüm videoların, her türlü tanıtım mecrasında yayma, çoğaltma ve dağıtım hakkı Festiva İstanbul ve STL3 Film ve Dağıtım’da olacaktır.